Torpa: 68-69

(Rubrik:) Kindz häradt        Danicke sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

1.  Bärgh hemman                          2/3
                     Räntar smör              4 lispund
                     Wtsäde alz                                         7 2/5
                     Höö                                                                           50
           NB    Humblegårdz stänger 400

2.  Hulebo hemman                        1/3
                     Räntar smör              2 lispund
                                giärdet A  2 2/5 tunnor    
                 Wtsäde j engen   B  3/5 tunnor                3 3/5    
                                giärdet C  3/5 tunnor
                     Höö                                                                           25
                     Humble gårdz stänge 200

     Eenßäde suart mylla jordh,
        ållen skogh, brännemark i Höltan
          nötorfftigh, mulebete godt

D. ähr en betes hage, räntar smör   1 lispund
     och brukas vnder forbemälte hemman
     Jttem vtßäde i vretenna   brukat   4/5
                                             obrukat 2/5                 1 1/5

(Utanför rutan:)

     NB tuå änge-
     fiäller wedh
     Lella Skettskam-
     man, noterat
     folio 65, höö 1 laß

(Karttext:)

Här möta Giättebodz eegor
Här möter een eengh, lyder till Giättebo
Hård walz engh
Sanck tuffuigh bärande engh
Tuffuigh stenigh engh medh biörk och eene busker
Hårdh walz engh medh eek och haßle skogh
Sanck tuffuigh bärande engh medh små ale skogh
Bärande engh
Tuffuig hårdh walz engh medh haßle skogh
Hårdh walz engh medh aall och haßle skogh
Liungh backa
Betes hage
Öde
Vtmarken
Sanck eng medh aale busker
Betes hage medh ale skogh
Maa
Busker
Här möta Skettskammans egor
Giößhulta egor