Torpa: 7


(Rubrik:) Länghems sochn.

Notarum Explicatio                     <Vtsäde tunnor>     <Höö laß>

Fägerhult skatte kiöpt till frä<l>ße  1
             Räntar smör                       6 lispund
                
giärdet 14 3/5 tunnor
                 wreten A 1 4/5 tunnor
Vtsäde j    wreten B 1 2/5 tunnor              19 13/20
                 wreten C 1 1/10 tunnor  
                 wreten D 3/5 tunnor
                 wreten E 3/20 tunnor         
                 Höö                                                                        40
                 Humble gårdz stänger     1000
Eenßäde suart mylla jordh och jblandh
stenigh och halle grund åker
Fiske watn i Ånan nötorfftigt
Skogh till giärzle och brännemark
Mulebete gådt

(Karttext:)

Maa engh
Vtmarken
På denna sijdan möter vtmarken
Maa engh
Liung backe
Noor
Wäster
Öster
Söder
Maa engh
Betes hage
Maa engh
Maa och skön walz engh
Sanck engh medh små busker
Hård walz eng medh eeke skogh
Sanck tuffuigh engh