Torpa: 72-73

(Rubrik:) Kindz häradt        Hillared sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Stora Sketsamman hemman       1
                     Räntar smör              8 lispund
     och ähr förbemälte hemman bygdt vthi fäm
     parter som finnes på dhenna tafla
                  antächnade

     Suen Smedz part                       1/8
                     Ränter smör              1 lispund
                     Wtsäde alz                                          3 2/5
                     Höö                                                                            14
                           Höö j engen A                                                       3
                     Humble gårdz stänge 200

     Suen Anderszons part                1/8
                     Ränter smör              1 lispund
                     Wtsäde alz                                          3 2/5
                     Höö                                                                            14
                           Höö j engen A                                                       3
                     Humble gårdz stänge 200

     Nilsz Smedz part                       1/4
                     Räntar smör              2 lispund
                     Wtsäde alz                                          7 2/5
                     Höö                                                                            26
                           Höö j engen A                                                       6

     Månsz Skomakaredz part                    1/4
                     Ränter smör              2 lispund
                     Wtsäde alz                                          7 3/5
                     Höö                                                                            26
                           Höö j engen A                                                       6

     Oloff Carlsons part                    1/4
                     Ränter smör              2 lispund
                     Wtsäde alz                                          6
                     Höö                                                                            24

     Eenßäde suugh och suart mylla jordh
     Skogh, till timber, gärzle, brännemark,
       ållen skogh notorfftigh1
     Fiske vatn i Såken nötorfftigt,
             mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Här möter Bärgz egor
Onyttig måße
Betes hage
Noor
Wäster
Öster
Söder
Här möta Torßredz egor
Hård walz engh medh hasle skogh
Tuffuig hård walz engh medh haßle busker
Sanck stenig bärande engh medh aale busker
Maa eng
Eng
Måsig tuffuig hård walz eng
Hård walz engh
Betes mark
Öde
Öde
Liung backe
Maa eng
Tuffuigh stagh wa<l>z engh medh aale busker
Engh med aale busker
Betes mark
Träsk och moras
Sanck stenigh engh medh ale busker
Hårdh walz engh medh [med] eeke och haßle skogh
Hård walz eng medh haßle busker
Betes hage
Onyttig måse
Betes hage
Betes hage medh aall och eene busker
Betes hage
Måsig hård walz eng
Tuffuigh sköön walz engh
1/4 afbyjdt ifrån gården
Engh
5/12 delz hemman Sketskamma Rätta tompte ställe
Engh
1/12 vthi hela gården

1 D.v.s. nötorfftigh