Torpa: 74-75

(Rubrik:) Kindz häradt        Hillared sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Torsredh hemman                     1
                     Ränta smör               5 lispund
     och ähr j sähr bygdt, doch huar halffue
     part med sifphror noterat effter såsom
     det bytt ähr


1.  Norre Torsred skatte hemman   1/2
                     Räntar smör              2 1/2 lispund
     Wtsäde    brukat   5 1/2
                     obrukat 1 1/5                                       6 7/10
                     Höö                                                                           20
                                                                                                                            15 1/2 tunna   
2.  Söder Torsred skatte hemman   1/2
                     Räntar smör              2 1/2 lispund
    Wtsäde     brukat   8 3/5
                     obrukat 1/5                                          8 4/5
                     Höö                                                                           20
     Eenßäde suart mylla jordh
     A ähr en engh, lyder till Olufzhult, specificerat
     folio 78, höö                                                                               2

     Till öfuerbemälte hemman Torßredh ähr
     timber skogh på Väster skogen,
     giärzle, brännemark, ållen skogh
     på giälaueen
     Fiske vatn nötorfftigt,
              mulebete gått

(Karttext:)

Här möter Brängärdes egor
Vtmarken
Onyttig måse
Stenig hård walz eng medh eeke skogh
Maa engh
Hård walz engh
Maa engh
Hård walz eng medh eeke och biörke busker
Hölge lacus
Liung marck
Lahe lacus
Röör båtn
Betes marck med eek och haßle skogh, doch iblandh finnes några parker som kan bärgias
Här möter Bärgz egor
Onyttig måse
Betes hage
Vtmarken
Skene walz eng
Noor
Wäster
Öster
Söder
Här möta Stora Skedskamma