Torpa: 76

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Rådhu skatte hemman               1/2
                     Räntar smör             2 lispund
     Wtsäde    brukat   4 3/5
                     obrukat 2/5                                           5
                     Höö                                                                            12
Eenßäde sandh och suart mylla jordh,
     fiske watn medelmåtigt
Quarn öde, fordom gångande hööst och wåår,
    skogh till timber på Wäster skogen,
    giärzle, brännemark, ållen skogh på
        giälaueen nötorfftigt,
            mulebete gått

(Karttext:)

Här möter Spätholmmens egor.
Maa engh
Betes mark medh eeke skogh
Rådhu lacus
Hård walz engh
Maa och stag walz engh
Öde
Öde
Betes hage
Vtmarken