Torpa: 77

(Rubrik:) Hillared sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Hinnared hemman                    1/4
                     Räntar smör             1 lispund
     Wtsäde j  giärdet  2 1/5
                     wreterna A B 3/10                               2 1/2
                     Höö                                                                            8
     Eenßäde sand och suart mylla jord,
                fiske watn i Sååken gådt
     Timber, giärzle, brännemark goder,
         ållen skogh på giälaueen
           mulebete gått

(Karttext:)

Betes haga
Sanck engh
Skenewalz engh
Hijnnaredh
Skene walz engh
Betes mark medh bärgh och gran skogh
Engh
Vtmarken på alla sijdor
Maa eng