Torpa: 78-79

(Rubrik:) Kindz häradt        Hillared sochn

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Oloffzhult hemman                    1/2
                     Räntar smör             2 lispund
                     Wtsäde alz                                          4 4/5
                     Höö                                                                             8
                     Ramnön höö                                                                 3
                     Jttem een eengh wedh
     Torßredh, specificerat folio 74, höö                                               2
        Eenßäde sand och suartmylla jord,
                     fiske watn gått
        Timber skogh. Giärzle och
                     brännemark notorfftigh
                  Ållen skogh på giälaueen,
                     mulebete gått

   Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Morstorp hemman                    1
                     Räntar smör             4 lispund
                     wreten  A 3/5 tunnor
                     giärdet B  2 tunnor
Wtsäde j       giärdet C  1 4/5                                  9 7/10
                     wreten D  1 9/10
                     wreten E  1 4/5
                     wreten F  1 3/5
                     Höö                                                                            12
Jttem een engh på denna sijdan
        om Hijla, höö                                                                           2
        Humble gårdz stänge             300
Eenßäde sand och suartmylla
                        jordh,
tuå quarnar gångande hööst och
                       wåår
    Timber skogh på Wäster skogen,
    giärzle, brännemark, mulebete
    j Bråthult
    Ållen skogh på giälaueen,
    fiske watn i Såken gott

(Karttext:)

2 quarnar
Vtmarken
Maa engh
Betes hage
Betes hage
På dhenna sijdan möta Giälaredz egor
Vtmarken
Kulle
Kulle
Såken lacus
Betes hage
Hård walz eng
Dy och starbåtz engh
Stenig hård walz engh medh biörke skogh
Maa engh
Tuffuig eng
Hård walz eng
Liungh backe
Giälaredz egor
Vtmarken
Här möter Stompns egor
Noor
Wäster
Öster
Söder
Scala ulnarum
Skön walz eng