Torpa: 8-9


(Rubrik:) Kindz häradt        Länghems sochn.

Notarum Explicatio                     Vtsäde tunnor     Höö laaß

Wäggia hemman            1
          Räntar smör        4 lispund
              
giärdet A 1 2/5
               giärdet B 1 1/20
               wreten C 1/2
Vtsäde j  åkeren D 7/20                                       8 19/20
               giärdet E 4/5
               giärdet F 2/5
               giärdet G 2 2/5
               wreten H 1/5
               Höö                                                                      25
               Humble gårdz stänge<r> 300
Noch een engh, Balsemåen benämnt,
noterat folio <...> till höö                                                       4
Eenßäde mull, sand och ör jordh,
fiske vatn gådt,
skogh till giärzle och brännemark
nötorfftigh
Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Noor
Wäster
Öster
Soder
Onyttig måse
Maa engh
Måse
Vtmarken
Träsk och måse
Måsig hard walz eng
Onyttig måse
Maa engh
Onyttig måse
Betes hage
Sanck ängh
Dy maa
Engh
Enebusker
Måsig hård walz engh medh eeke skogh
Maa eng
Asunnen lacus
Scala ulnarum