Torpa: 81

                                Effter skreffne
                                    hemman
                ähra affmätne j Sexdrega sochn

                       Börkåhs och Picke            folio 82
                       Granhaltorpet                    folio 84
                       Skogz gården                    folio 85
                       Bondabool                        folio 86
                       Billebärg                           folio 87
                       Stora Butårp                     folio 88
                       Lilla Butårp                       folio 88