Torpa: 82-83

(Rubrik:) Kindz häradt        Sexdrega sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Börkåhs ähr 5 hemman
     Eenßäde suart mylla jordh

1.  Arffuedz gårdh hemman            1
                     Räntar smör              6 lispund
                     Wtsäde alz                                           8 3/10
                     Höö                                                                             24
                     Humble gårdz stänge 200

2.  Kullen hemman                         1/2
                     Räntar smör              3 lispund
                     Wtsäde alz                                           4 1/10
                     Höö                                                                             12

3.  Annundz gård hemman              1
                     Räntar smör              4 lispund
                     Wtsäde alz                                           5 1/5
                     Höö                                                                             16

4.  Picke Joens gård hemman         1
                     Räntar smör              6 lispund
                     Wtsäde alz                                           7 3/10
                     Höö                                                                             26

5.  Backen hemman                       1
                     Räntar smör              4 lispund
     Wtsäde    brukat   4
                     obrukat 1/5                                           4 1/5
                     Höö                                                                             10

     Till förbemälte hemman ähr skogh till
        timber, giärzle och bränne-
          mark notorfftigh1 på Sex-
          drega skogh
        Jbidem ållen skogh nötorfftiger,
             mulebete godt

    Picko hemman                           1/4
                     Räntar smör                  3 lispund
  
Wtsäde j    giärdet   1 3/5
                     wreten A 7/10                                      2 9/10
                     wreten B 3/5
                     Höö                                                                            7
    Ittem een eengh medh A noterat höö                                             6
        Eenßäde suartmylla jord
     Skogh till timber giärzle ållen
     och brännemark på Sexdrega
                  skogh
            mulebete godt

(Karttext:)

Sanck engh medh biörk och ale busker
Här möter Släthulta egor
Här möta Låckerydz egor
Stenigh hård walz engh medh eeke skogh
Här möter Tångens eegor
Kiär och träsk
Betes hage
Maa och kiär med ale och biörke busker
Betes haga
Hårdh walz engh
Maa engh
Maa engh
Hård walz eng
Eene busker
Tuffuigh stagh walz engh
Liungh och hård walz eengh
Här vth om denna suarte prickar möter jntet annat ähn liung marken
Hård valz engh
Liungh och hård valz eengh
Onyttigh måße
Hård walz eengh, mäste parten öffuer gången medh liungh
Liunghbacke
Här möta Blaxgärdets egor
Stagh valz eengh
Picko betes hage
Vtmarken

1 D.v.s. nötorfftigh