Torpa: 84

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Granhaltorpet hemman              1/2
                     Räntar smör              2 lispund
                     Wtsäde alz                                          5 1/2
                     Höö                                                                            18
                     Humble gårdz stänge 300
Eenßäde suartmylla och miäla jord
     Skogh till timber, giärzle och
        brännemark nötorfftiger,
           mulebete godt
    Ållen skogh nötorfftigh

(Karttext:)

Hårdh walz engh
Betes hage
Skön walz engh
Granhaltorpet