Torpa: 85

(Rubrik:) Sexdrega sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßade1 tunnor    Höö laaß

     Skogz gården hemman              1/2
                     Räntar smör              2 lispund
                     Wtsäde alz                                          5 4/5
                     Höö                                                                              20
                     Humble gårdz stänge 500
     Eenßäde öhr och suart mylla
                          jordh.
        Skogh till timber, giärzle och
        brännemark nötorfftiger,
                  mulebete godt
        Ållen skogh nötorfftig

(Karttext:)

Vtmarken på alla sijdor.
Sanck eng medh ale busker
Stenig, tuffuig engh med ale busker
Betes mark medh eene busker offuergången2
Hårdh walz engh
Hårdh walz eng medh eek och haßle skogh
Betes hage 

1 D.v.s. Vtßäde
2 D.v.s. öffuergången