Torpa: 86

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Bondabol hemman                    1/4
                     Räntar smör              1 lispund
                     Wtsäde alz                                            2
                     Höö                                                                              10
     Eenßäde suart mylla jord,
       skoogh till timber, giärzle
         och brännemark på Sex-
           drega skogh nötorfftigh
     Fiske vatn i åhn ringa,
             mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Hälas egor möta
Liungh och maa engh
Sexdregas egor möta
Här emällan ähr liungh backer och betes mark belägen
Skön walz engh
Tufuigh engh
Liungh och hårdh walz engh
Här emällan ähr Säxdregas egor belägna
Måsig hård walz eng
Maa hård walz engh
Bondeebool