Torpa: 87

(Rubrik:) Sexdrega sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Billebärgh hemman                    1/2
                     Räntar smör              2 1/2 lispund
     Vtsäde     brukat      4 4/5 tunnor
                     obrukat   1/2 tunnor                            5 3/10
                     Höö                                                                              6
     Noch en vth ängh, noterat
     folio 90, höö                                                                                  4
     Eenßade1 sandh och mull jordh,
        mulebete och brännemark
        nötorfftigh,
        fiske vatn ringa,
        timber, giärzle på Sexdrega
        skogh nötorfftigh

(Karttext:)

Liung
Liung och hård walz eng
Eengh
Betes mark
Eengh
Skön walz eengh

1 D.v.s. Eenßäde