Torpa: 88-89

(Rubrik:) Kindz häradt        Sexdrega sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

1.  Stora Butorp skatte hemman      1
                     Räntar smör               4 lispund
                     giärdet A    4 2/5
                     giärdet B    3 2/5
     Wtsäde j  wreten C    7/10                                 12 9/10
                     giärdet D    2 3/10
                     wreten E    3/5
                     wreten F    1 1/2
                     Höö                                                                            20
      Hiul quarn öde fordom gångande
                     åhrligen
      ållen och nåta skogh, giärzle
      och brännemark på Butahult,
                mulebete godt.

2.   Lilla Butorph hemman               1/8
                     Räntar smör               1 lispund
     Wtsäde j  giärdet A                    4/5
     Wtsäde j  brukat B                     1 1/2                3 1/10
                     obrukat B                   4/5
                     Höö                                                                            3

      Åle fiske medelmåtiget
      Jttem en hiulquarn, ränter smör
      1 lispund, gångande åhrligen
      Mule bete medh looff på Butahult

(Karttext:)

Vtmarken
Maa engh
Sexdrega egor
Liungh backa
Tuffuigh engh
Sexdregas egor
Betes marck medh bärgh och liung
Hårdh walz eng
Liung backe
Hård walz engh
Onyttig måse
Skön walz engh
Engh
Liungh och hårdh walz engh
På denna sijdan möta Sexdregas egor
Liungh och hårdh walz engh
Skön walz engh
Liungh mark
Vtmarken