Torpa: 90


    Notarum Explicatio                             Höö laaß

     Deße tuå engar
     lyda till Bille bärgz
     gårdh, specific<e>rat fol. <87>
     Höö                                                                   4

(Karttext:)

Maa och hard valz engh
Hårdh valz ängh
Liungh mark