Torpa: 93

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Stenbacka hemman               1/2
         Räntar smör                       2 lispund
         Wtsäde alz                                                      2 4/5
         Höö                                                                                         16

     Eenßäde suart mylla,
         sugh och moo jordh,
     ållen skogh nötorfftig,
     sochne skogh till
     timber, giärzle och
     brännemark nötorfftig,
     mulebete godt

(Karttext:)

Liungh och stenigh hårdh walz engh
Här möter ehn onyttigh måße
Maa och hårdh walz engh
Betes hage
Hård walz engh
Här möter Olufzbo
Maa och starbåtz engh
Starbåtz engh
Betes hage