Torpa: 95-96

(Rubrik:) Kindz häradt        Tuäred sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Haga nähs hemman                       1
                    Räntar smör                   6 lispund
                    giärdet A 7 1/2
     Wtsäde j giärdet B 3 3/5                                     11 5/20
                    wreten    3/20
                    Höö                                                                              30
                Humble gårdz stänge          600
      Eenßäde suart mylla jordh.
                Quarn gångande höst och wår,
                fiske wtan godt
      Sochne skogh till timber giärzle
                och brännemark nötorfftig,
                mulebete medelmåtiget

(Karttext:)

Vtmarken
Betes hage
Här möta Huule och Bärg egor
Betes marck
Hårdh walz engh
Maa engh
Betes haga
Bärande hård walz engh
Hård walz eng medh eeke skogh
På denna sijdan möta Högagärdetz egor
Sanck engh
Quarn
Här möta Skiärfuenäßa egor