Torpa: 97

(Rubrik:) Kindz häradt

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Högagiärde hemman            1/2
                    Räntar smör         4 lispund
                    wreten    A  3/10
                   
wreterna B  1/5
                    wreten    C 1 1/5 
    
Wtsäde j giärdet    D  3 1/5                                  9 19/20
                    wreterna E  1/2
                    giärdet    F  2 1/2
                    wreten    G  2 1/10
                    Höö                                                                              25
      Eenßäde sandh, öhr och suart
                    mylla jordh.
      Fiske vatn godt,
      sochne skogh till timber,
      giärzle och brännemark
                    nötorfftigh
      Mulebete medelmåtiget     

(Karttext:)

Asunnen lacus
Maa engh
Onyttig måse
Onyttig måse
Här möter Roggebo egor
Onyttig måse
Haganäßa egor
Betes hage
Hård walz engh medh eeke skogh
Maa engh
Onyttig måse
Hård walz eng med eek och lijnne skogh
Maa engh
Högagräde1

1 D.v.s. Högagärde