Torpa: 98

(Rubrik:) Tuäred sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Roggebo hemman                  1/4
             Räntar smör                   1 lispund
     Vtsäde j   giärdet   3 1/5
                     wreten   1/2                                        3 7/10
                     Höö
     Humble gårdz stänge              300
     Eenßäde suart mylla jord
     och myket stenigh
            åker
     Fiske vatn i Öffuere
     Aßunnen godt,
     sochne skogh till tim-
     ber, giärzle och
     brännemark nötorfftig

(Karttext:)

Sanck stenigh hårdh walz engh medh ale skogh
Betes hage
Asunnen lacus
Stenigh hårdh walz engh
Biörke skogh
Maa engh
Onyttig måse
Här möter
Högagärdetz egor