Torpa: 99-100

(Rubrik:) Kindz häradt      Tuäred sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Egbool hemman                        1/4
                Räntar smör                   1 lispund
                Wtsäde alz                                                2 1/5
                Höö                                                                                  8
     Eenßäde öhr och suart mylla jord
                Humble gårdz stänge      300
     Sochne skogh till timber gärzle
           och brännemark
                Mulebete godt
     Nåte skogh på Brunskogh
                      medelmatiget1


   Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Suensbo hemman                       1/2
                Räntar smör                   3 lispund
                Wtsäde alz                                                6
                Höö                                                                                 20
                Humble gårdz stänge      200
     Eenßäde öhr och suart mylla jord
        Quarn gångande hööst och wåår
     Sochne skogh till timber giärzle
     och brännemark nötorfftigh
     Nåta skogh på Brun skogh,
                mulebete godt

(Karttext:)

Onyttig måse
Här möter Onsredz egor
Vtmarken
Betes marck medh biörke busker
Liung och hård walz eng
Liungh och hårdh walz engh
Sanck kiär engh
Liungh backe
Onyttig måse
Maa eng
Betes marck
Liung och hård walz eng medh eene busker
Onyttig måse
Maa engh
Hård walz eng
Liungh och måßigh hårdh walz engh
Liungh och eene backe
Eegboll
Suensbo
Sanck kiär engh
Betes hage
Hårdh walz engh
Betes haga
Vtmarken
Sanck tuffuig stag walz eng medh biörke busker
Liung mark
Måßigh hårdh walz engh
Maa eng
Liungh och hårdh walz engh
Hårdh walz engh medh biörk och eene busker

1 D.v.s. medelmåtiget