Torpa:Försättsblad


                   Pro Memoria

Uti geometriska afritningenr och
chartanr öfver Torpa af år 1648, som
blefvit renoverad 1658 af Nils Ericsson,
uptagas:

Fiskevatten ifrån Fästereds sund
och rakt öfver söder ut.