Torpa:Opaginerad 1


                            Geographisch
taffla öffwer the hemmen som ähra vnder råå och röör till Tårpa säthe gårdh

(Karttext:)

Ruggebo
Skiäruenäs
Träsk
Quarn
Haganäsz
Måse
Boanäs
Måse
Skiärffue vdde
Fästen sundh
Högagiärde
Ängz ööd
Fästeredh
Knaphester
Appelgiärdet
Oszöö
Kule skogen
Fähagen
Haßle busker
Måse
Kulesta
Ekenäsitt
Lindöö
Allöö
Rydh
Fähagen
Sandöö
Trolöö
Kamsiö
Skieabo
Forsza fluuios
Tårpa jnnestängde ägoor
Dragz udde
Fiskaretorpet
Lamba näsit
Dragwik
Asunne lacus
Quarna
Noor
Wäster
Öster
Söder
Ålefiske
Måse
Näszudde
Huszöö
Siöredh
Walsebodh
Näsitt
Lilla lacus
Tårpa
Bryggan
Lada
Diuragården
Siäähön
Hofgårdzslätan
Eszpvdde
Måse
Lindhöö
Quinneholm
Wälabro
Wägga
Önnesala
Hofz nääsz
Palmön
Måse
Tranreman
Gråsteen
Måse
Liungh heed
Skarns måse
Liung heedh
Kaffla måse
Biörstorph
Scala ulnarum

(Annan anteckning:)

Aff stuckit anno 1648 och renoverat på nytt anno 1658, Nillß Ericson

(På nedre kortsidan av ramen en oläslig anteckning.)