Torpa:Opaginerad 2


(Rubrik:) Geographisch affritningh öffuer Tårpa till liggiande godz som ähr wnder råå och röör

(Karttext:)

Ruggebo
Skiärffuenäsz
Näfuer skog
Haganäsz
Måse
Börkeudde
Boanäs
Måse
Skiärffud<d>e1
Högagiärde
Ängzöö
Fästeredz sund
Fästeredz gårdh
Knaphester
Appelgärdit
Kule skoogh
Oszön
Lindö
Måse
Alleöö
Fähagen
Sandön
Rydh
Kule mader
Drach udde
Trålödh
Kamsiö
Skedabo
Åhs skogen
Asunnen lacus
Fiskaretorpet
Tårpa giärde
Askehöl
Måse
Huus ödh
Siöredh
Lambanäsa skogh
Noor
Wäster
Öster
Söder
Hoffgårdz slätta
Lilla lacus
Tårpa
Brygian
Näset
Diuragården
Sälön
Måse
Måse
Wälabro
Waggia
Hofsznäsz
Träsk
Graan remmen
Måse
Wahlbärg
Ömmesala
Biörnstorp
Gråsten
Ömmesala mader
Skarn måse
Kaffla måse
Kiälkestad
Första posten
Andra posten
Scala ulnarum

(Annan anteckning:)

Delignerat och affmätt anno 1648, Nilß Erichson

1 Endast Skiärffude synligt i skarven mellan sidorna ms