U1:100-1


(Rubrik:)
Nååss sochn, Jwleback1.

      Notarum explicatio.

      Jwlebech är gårdar   4.
      Utby är gårdar         2.
A.  Larss Persson, markgäll   3 1/4 öre.       I Utby.
      Utsäde                 8 1/16 tunnor.
B.  Oluf Larsson, markgäll   2 öre               Julebech.
      Utsäde                 4 5/8 tunnor.
C.  Peder Matzsson, markgäll                     I Julebech.
      Utsäde                 6 1/16 tunnor.    
D.  Heming Hindersson, markgäll.               I Utankyrkia.
      Utsäde                 2 1/4 tunnor.
E.  Jacob Halwardsson, markgäll.                I Borg.
      Utsäde                  1/8 tunnor.
F.  Oluf Jngewalldsson, markgäll  3 1/4 öre.  I Utby.
      Utsäde                 4 3/4 tunnor.
G.  Essbiörn Erichsson, markgäll.                I Utankyrkia.
      Utsäde                 1 9/16 tunnor.
H.  Oluf Nilsson, markgäll.                          I Borg.
      Utsäde                  1/16 tunnor.
I.   Christopher Olsson, markgäll  3 1/4 öre.  Julebech.
K.  Jngell Olsson, markgäll.                         I Storebyn.
      Utsäde                  7/8 tunnor.
L.  Erich Persson, markgäll  1 1/2 öre.         I Julebech.
      Utsäde                 3 1/8 tunnor.
M.  Larss Olufsson, markgäll.                     I Skåle i Järna sochn.
      Utsäde                  3/16 tunnor.

Skogh och muulbete nogh.
Fishe gott uti elfuen.
Sågh och miölquarn intz på sina
egna egor, utan tillhopa medh
sochnen.
Denne by lider stor skada på sin
åker af elfuen.

(Karttext:)
Julebech.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1Fel för Jwlebäck.