U1:107


(Ovanför ramen:)
Swän på nummer 4 wändas chortet såsom och nummer 3.