U1:108


(Ovanför ramen:)
Utby och Julebeh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.