U1:110


(Ovanför ramen:)
Nååss sochn.

(Rubrik:)
Nååss sochn, Prästegården.


A.  Kyrkeherden, markgäll.
      Utsäde             18 5/8 tunnor.
      Borg är gårdar    10.                         Och ett torp.
B.  Peder Olofsson, markgäll   1 1/2 öre.   I Borg.
      Utsäde              7 7/8 tunnor.
C.  Hemming Hindersson, markgäll.          I Utankyrkia.
      Utsäde               9/16 tunnor.
D.  Hustro Marit, markgäll.                       I Borg.
      Utsäde              3 9/32 tunnor.
E.  Anders Jönsson, markgäll   3 1/4 öre.   I Borg.
      Utsäde              10 13/16 tunnor.
F.  Essbiörn Ersson, markgäll.                   I Utankyrkia.
      Utsäde               7/8 tunnor.
G.  Peder Östensson, markgäll.                 I Storbyn.
      Utsäde               1/8 tunnor.
H.  Jacob Halwardsson, markgäll 1 öre 3 pengar.  I Borg.
      Utsäde              4 3/4 tunnor.
I.   Olof Olofzsson, markgäll  1 3/4 öre.      I Borg.
      Utsäde              6 3/4 tunnor.
K.  Mårten Hansson, markgäll  3 öre.        I Borg.
      Utsäde              8 tunnor.
L.  Matz Ersson, markgäll.                        I Borg.
      Utsäde              3 1/4 tunnor.
M.  Halward Andersson, markgäll.           I Borg.
      Utsäde              3 5/8 tunnor.
N.  Johan Classon, markgäll.                    I Borg.
      Utsäde              1 tunnor.
O.  Olof Jönsson, markgäll.                      I Borg.
      Utsäde              2 1/16 tunnor.
P.  Erich Jonsson, markgäll.                     I Borg.
      Utsäde              2 7/8 tunnor.
Q.  Peder Olsson, markgäll.                     I Bro.
       Utsäde              1/4 tunnor.
R+. Per Ersson, markgäll.                        I Storbyn.
      Utsäde               1/8 tunnor.
R.  Per Ersson, markgäll.                         I Bro.
      Utsäde               1/4 tunnor.
S.  Larss Persson, markgäll.                     I Utby.
      Utsäde               3/8 tunnor.
T.  Olof Larsson, markgäll.                      I Engia.
      Utsäde               3/16 tunnor.
U.  Anders Jonsson, markgäll.                  I Biörbo i Floda sochn.
      Utsäde               5/8 tunnor.


      Notarum explicatio.

W.  Jngell Olsson i Storbyn, markgäll.
      Utsäde                   17/32 tunnor.
X.  Per Matzsson, markgäll 
.
      Utsäde              1/8 tunnor. 
Y.  Erich Jonsson i Tyna, markgäll.
      Utsäde              7/16 tunnor.
Z.  Essbiörn Larsson j Storbyn.

Skog och muulbet till nöd-
torften.
Fishe tämmeligit gott.