U1:111-2


(Ovanför ramen:)
Nååss Prästegård.

(Karttext:)
Mo och sandjord.
Prästegården.
Moo och sandjord.
Eng.
Moo och sandjord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.