U1:114


(Ovanför ramen:)
Borg.

(Karttext:)
Eng.
Moo och sandjord.