U1:12


(Rubrik:)
Kåpperbergz sochn och lähn.


Notarum explicatio.

Mester Jöran sämskemakare
på Faluu stadh, äger en hage kallas
Wergeboo hagen, ähr full med steen
och skogh och ähr mest onyttigh, några
åkerlijnder med A noterade.
Innehålla alla tilhopa.                              15/32 tunnor.

(Karttext:)
Werpan lacus.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.