U1:124


(Rubrik:)
Nååss sochn, Qwarnäss.

(Ovanför ramen:)
Storbyn.


      Notarum explicatio.

A.  Qwarnääss, gård 1.
      Erich Olsson, markgäll.
      Utsäde                 1 5/16 tunnor.
      Skog och muulbete nogh.
      Qwarn tillhopa med Storbyn.
      Fishe gott.
      Engiarna är här uppe i Dalarna
      nogon1 wiss besheed om, ty de hafua
      dem undertiden upkörda till åker, och
      under tiden åter igenlagde. Och elliest
      hafua de sina engiar långt bort i marken een mijll 6 eller 7.

(Karttext:)
Quarnäss.
1. Denne quarn eger Storbyn, Tyna och Utby, och går hööst och wåhr.
2. Kyrkeheerdens qwarn.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för nogor?