U1:146


(Rubrik:)
Haga.


      Notarum explicatio.

      Haga är gårdar   3.
A.  Matz Jacobson, markgäll       öre.         I Storbyn.
      Utsäde           9/32 tunnor.
B.  Jon Hermansson, markgäll                    I Storbyn.
      Utsäde           3/8 tunnor.
C.  Matz Christophersson, markgäll 2 öre.  I Haga.
      Utsäde          4 1/8 tunnor.
D.  Anders Larsson, markgäll.                    I Storbyn.
      Utsäde           17/32 tunnor.
E.  Erich Erichsson, markgäll  3 öre.           I Haga.
      Utsäde          3 1/16 tunnor.
F.  Olof Matzson, markgäll  1 öre.             I Haga.
      Utsäde          3 3/8 tunnor.
G.  Larss Persson, markgäll.                      I Storbyn.
      Utsäde           7/8 tunnor.
H.  Erich Jonsson, markgäll.                      I Storbyn.
      Utsäde           1/4 tunnor.
I.   Nilss Matzson, markgäll.                      I Haga.
      Utsäde           1/16 tunnor.
K.  Essbiörn Larsson, markgäll                  I Storbyn.
      Utsäde           11/16 tunnor.
L.  Olof Larsson, markgäll.                       I Storbyn.
      Utsäde           7/16 tunnor.
M.  Erich Ersson, markgäll.                       I Linda.
      Utsäde           7/16 tunnor.
N.  Jngill Olsson, markgäll.                        I Storbyn.
      Utsäde           3/4 tunnor.
O.  Peder Ersson, markgäll.                      I Storbyn.
      Utsäde           13/16 tunnor.      
P.  Olof Olofsson, markgäll  3 öre.            I Linda.
      Utsäde          3 5/8 tunnor.
Q.  Nilss Matzson, markgäll  2 1/2 öre       I Linda.
      Utsäde          5 1/4 tunnor.
R.  Erich Larsson, markgäll  2 1/2 öre.       I Bäckeby.
      Utsäde          7 13/16 tunnor.
S.  Erich Olsson, markgäll  1 1/2 öre.         I Dräfninge.
      Utsäde           3/4 tunnor.
T.  Olof Ingewalsson, markgäll.                 I Utby.
      Utsäde           7/8 tunnor.
U.  Olof Halwardsson, markgäll.               I Tyna.
      Utsäde           3/32 tunnor.
W.  Nilss Ersson, markgäll.                       I Vtsällia i Järna sochn.
      Utsäde           13/16 tunnor.
X.  Her Swens körkieheerdens gård.         Engia.
      Markgäll.
      Utsäde           4 5/8 tunnor.
Y.  Olof Larsson, markgäll  2 1/2 öre.        Enge.
      Utsäde           4 1/2 tunnor.
      Skog, muulbeet och fishe till nöd-
      torften.