U1:159


Effterskreffne byar ähre uthi Skiädwe sochn
i Säters lähn och Sätrabygge fiärdingen belägne och
affmätte anno
1647.


Gudormsshyttan                     folio  2.
Småssbootächtan                   folio  4.
Ehn tächt                               folio  5.
Biurängian                              folio  7.
Skomackareboo                     folio  7.
Några ängiar                           folio  8.
Ingersshyttan                           folio 10.
Raskiöbooda                           folio 12.
Kiettemoran                             folio 13.
Tompteboo                              folio 15.
Ståckeboo                               folio 17.
Öffuer Sättra                            folio 19.
Öffuer Sättra ängar                    folio 20.
Ytter Sättra                               folio 22.
Noch Ytter Sättra äger              folio 23.
Quista                                       folio 24.
Kyrkebyn                                  folio 25.
Kyrkeby änger och wretar         folio 26.
Skiädwij Prestegård                   folio 28.
Landa                                        folio 28.
Prestegårdz och Landa ängar      folio 29.
Forssa                                        folio 30.
En stor ängh kallass Långehagen  folio 35.
Tyskeboda                                 folio 23.


Pro anno 1648.