U1:163


(Rubrik:)
Säters lähn.


      Notarum explicatio.

A.  Täcktan innehåller höö tilhoppa,                           90 las.
      Åker der sammastädhes tilhoppa,                      tunner 2 3/4.
B.  Obrukat åker der sammastädes tilhoppa,            tuner 1 5/8.    
      Uthi förbemälte tächt ägia dessee effterskreffne.
      Erick Oluffson i Biuränghan
      som fins describerat folio 6, äger uthi förbemälte täckt
      som ähr medh A noterat, höö                                las 34.
      Åker der sammastädes medh A noterat,              tuner 1 1/32.
      Obrukat åker der sammastädes medh B noterat, tuner 19/32.
      Jöhan Andersson på Ingershythan som
      fins describerat folio 10, ägher och af denne myre och
      hårdhewalz tächtan medh A noterat, höö                 las 36.
      Åker der sammastädes medh A noterat,             tunner 1 3/32.
      Obruckat åker af samma tächt medh B noterat,  tunner 23/32.
      Knut Staffansson på Gudormshythan som
      hafuer bygdt sigh uthiur båhlbyn och bårt i tächtan som
      fins folio 7, ägher och uthi förbemälte tächt, höö       las 20.
      Åker der sammastädes medh A noterat,                tunner 5/8.
      Obruckat åker der sammastädes med B noterat,  tunner 3/8.

     
Notarum explicatio.

Jerlan Larsson i Gudormsshythan
som fins describerat folio 2, äger och höö af den myre
och hårdhewalz täppan medh C noterat,         las 3/8.
Anders Oluffson i Biuränghan som
fins describerat folio 6, äger och höö af den myree
och hårdhewallz täppan medh D noterat,        las 1/2.
Enn bethesshaghee uthi samma tächt kommer och förbemälte
Jerlan Larsson till, medh E noterat.


(Karttext:)
Här möther Gudormsshythans ägor påå denna sidhan.
Här myther ett stort bärgh kallas Honebärgiet på denna sidhan.
Ob1 leriordh. 

Elack slogh myra.
Gwdormsshythee ägor påå denna sidhan.
Leriordh ob1.
Här möther Knut Staffans-sons ägor på denna sidhan.
Ob1 leriordh.
Här möther Biurängz ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1obrukad.