U1:166


(Rubrik:)
Skiädwe sochen.


      Notarum explicatio.

      Desse effterskriffne ägia uthi en myre och hårde-
      walz ängh som fins afritat folio 7 medh 27 noterat.
      Höö af förbemälte ängh tilhoppa,                      las 9.
      Lars Ericksson i Pinkeboo som fins describerat
      för Småssboo tächtan, folio 4, äger och uthi förbemälte
      ängh som fins afrijtat folio 7 medh 27 noterat,   las 3.
      Matz Staffansson i Öffwer Säthra som
      fins describerat folio, äger och höö uthi förbemälte
      ängh medh 27 noterat som fins folio 7,             las 6.
      Effterskriffne änghar kommer Ingershythan till.
      Matz Andersson påå Ingershythan som fins
      describerat folio 10, äger och höö äf1 enn myree och
      hårdhewalz ängh medh A noterat,                     las 4.
      Obruckat åker der sammastädes,                   tunner 1 1/8.
      Jöhan Andersson påå Ingershythan som fins
      och describerat folio 10, äger och höö af en änges-
      fiäll medh B noterat,                                         las 2.
C.  Åker af enn täppa medh noterat,                     tuner 5/16.
      Höö der sammastädes,                                     las 1/2.
      Anders Oluffsson i Biuränghan som fins
      och describerat folio 5, äger och höö af en hårde-
      walz fiäll medh D noterat,                                 las 3.


Notarum explicatio.

Oluff Jöhansson på Gudormsshytan
som fins describerat folio 2, äger och höö af en änges-
fiäll medh E noterat,                                         las 2.


(Karttext:)
Här möther Skomakareboo ägor på denna sidhan.
Rassboo siönn.
Notabene. Här möther Ingersshythee ägor påå denna sidhan.
Rassboo siönn.
Här möther Rassboo crone ägor påå denna sidan.

________________
1Fel för af?