U1:171


(Rubrik:)
Säters lähn.


Notarum explicatio:

Anderss Larsson i Öfuer Säthra i
Sättrabygge fierdingen som fins describerat
folio 21, äger och höö af enn skarpp hårde-
walz ängh som fins folio 12 med Q noterat,  las 9.
Erick Hansson i Öfuer Säthra i Sättra-
bygge fierdingen som fins describerat folio 20 äger
och höö af enn hårdewalz tegh med R noterat,  las 1/2.
Hans Andersson ibidem som fins och
describerat folio 20, äger och höö af en skarpp
hårdewalz tegh som fins folio 12 medh S noterat, las 1/2.
Mårthen Nilsson ibidhem som fins och describerat
folio 21, äger och höö af en skarpp hårdewal tegh
som fins och folio 12 medh T noterat,            las 1/2.


      Notarum explicatio.

1.  Kijttemoran ähr itt nybygge, bygt uthur
     Yther Säthra i Säthrabygge fierdingen som fins
     folio      , ifrån Anderss Matssons hemman.
     Och skattar inne medh förbemälte hemman, ägorna
     bruckas af Oluff Andersson.
A. Åker af tächtan,                                       tunner 4 7/32.
     Höö der sammastädes, doch skarpp hårdewall,  las 14.

     Matz Hansson i Öffuer1 Säthra som fins i
     Säthrabygge fierdingen folio 19, äger och höö af
      enn lithen skarpp hårdewalz ängh med B noterat,  las 1 1/2.

(Karttext:)
Här möther enn stor ängh, kallas Lång-gehagen, kommer Tuna till.
Rasiöboo crone ägor på denna sidhan.
Här möther Yther Säthra änghar påå denna sidhan.
Ler iordh.
Här möther och Yther Sätra ängiar påå denna sidhan.
Leriordh öfuer alt.

______________
1Ändrat från  Yther.