U1:176-7


(Rubrik:)
Skiädwe sochn,  Sätters lähn.


      Notarum explicatio.

      Öffwersättra ähre så månge mantal
      som efterföllier. Äga alla tillhopa,         spanssäde 144 3/4.
A.  Wthsäde i det ena åhret alla tillhopa,      tunnland 89 3/16.
B.  Uthsäde i det andra åhret alla tillhopa     tunnland 60.
50. Höö uthi Skålmyran, alle tilhopa fins folio 19,   las 8.

      Specialis explicatio.
      Hanss Staffansson i Ståckebroo, fins folio 17,
      äger uthi förbemälte by,                       spansäde 1 1/2.
A.  Uthi i del ena åhret,                               tunnlan7/8.
B.  Uthi del andra åhret,                             tunnland  12/32.
A.  Höö uthi en stoor engh, kallas Långehagen,
      fins affrijtat och descroberat folio 35,          lass  2.
      Höö af en hårdwals, fins folio 17, ähr med D
      noterat,                                                      lass 15.
      Åker dher sammestädes,                         tunne 1 15/32.
      Höö aff en hårdwals äng, kallas Storsueden, fins
      folio 20 och ähr medh  S  noterat,                las  1.

1.   Jöran Erichsson i Stoorsweeden hafwer bygt sig
      uthur bålbyn och på sin engh, äger uthi förbemälte by,
      spansäde                                                          8 1/2.
A.  Uthsäde det ena åhret,                       tunnland  4 15/16.
B.  Uthsäde i det andra åhret,                  tunnland  3 5/16.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Stoorehagen,
      finss affrijtat och describerat folio 35,         lass  6.
C.  Höö aff en tächt till,                                   lass  10.
      Obrukat åker uthi samma tächt till,    tunnland  1 15/16.
      Höö uthij en täckt med  D  noterat,           lass  2.
E.  Åker dher sammestädes,                       tunno11/32.
      Höö aff en tompt,                                      lass  1/2.
      Höö aff en ängestäppa med  F  noterat,     lass  1.
      En åkertegh med  G  noterat,                tunno17/32.
      En åkertegh med  14  noterat,               tunno15/32.
      Höö af samma tegh,                                   las  3.

2.  Matz Hansson i Öfwersättra eger med sina bytes
      män uthi förbemälte by,                    spansäde  9 1/2.
A.  Uthsäde i det ena åhret,                    tunnland  5 17/32.
B.  Anda1 åhret,                                     tunnland  3 11/16.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långehagen, fins
      affrijtat och describerat folio 35,                lass  8 lass.
      Äger och haffparten af en åkerweret med  H  noterat, tunnor 1 5/16.
      En åkertegh med  I  noterat,                  tunnor  1 1/16.
K.  Höö aff en hårdwals ängh,                          lass  8.
      Höö aff en tompt med  2  noterat,               lass  2.
 
(Karttext:)
Leet iordh.
Lätt iordh.
Onyttigh myra.
Leer iordh.
Leer iordh.
Ytter Sättra ägor.
Högh åkeren.
Leer iord.
Leer iordh.
Leer iordh.
Sand iord.
Sand iordh.
Leer mylla.
Sand iordh.
Leer iordh.
Lille åkeren.
Ängiess åkeren.
Onyttigh myra.
Sand iordh.
Sand iord.
Sand iord.
Sand iordh.
Daahle elffwen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________
1Fel för andra.