U1:178-179


(Flikens baksida:)


      Notarum explicatio.

3.  Ehrich Hansson ibidem, eger och uthi förbemälte by,
      spansäde                                                                             1 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                                tunnor  7/8.
B.  Det andra åhret,                                                          tunno19/32.
A.  Höö wthi en stoor ängh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,                                 lass  8.
      Höö uthi Broarängen med  L  noterat,                                las  7.
      Åker dher sammestädes,                                             tunno13/32.
M.  Höö af Broarängen, fins folio 18,                                       las  3.
      En åkerwret med  N  noterat, fins folio 20,                   tunnor  1 25/32.
O.  Åker uthi en täppa, fins folio 18,                                   tunno7/32.
      Höö dher sammestädes,                                                     las  1/2.
      En åkertegh med  T  noterat, fins folio 19,                    tunno17/32.
      Höö af en tompt med  3, 13 och 18 noterat, fins folio 19,  lass 1/2.

4.  Mårten Nilsson ibidem, äger och uthi förbemälte
      by s,                                                      spansäde  4 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                             tunnor  2 9/16.
B.  Det andra åhret,                                        tunnor 1 3/4.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      finss affrijtat och describerat folio 35,            lass  7.
      En åkertegh fins folio 18 med  P  noterat, tunno9/16.
Q.  En åkerwret fins och folio 18,                   tunnor  1 1/4.
      Höö der sammestedes,                                  las  1/2.
      En kåltäppa med  4  noterat, fins folio 19.

      Jon Persson i Muremästarebo <i Bofierdingen> fins folio 7.
      Eger och uthi förbemälte by,                spansäde  1 3/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                            tunnor  1 1/32
B.  Det andra åhret,                                        tunno5/8. 

A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      finss affrijtat och describerat folio 35,             lass  2.
      En åkertegh med  S  noterat, fins folio 19, tunno17/32.

      Erich Mårtensson i Yttersättra, fins folio 22.
      Eger och uthi förbemälte by,                 spansäde  1 3/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                             tunnor  1 1/32.
B.  Det andra åhret,                                        tunno5/8.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,              lass  4.
      En åkertegh med  R  noterat, fins folio 18, tunno9/16.
      Äger och åker uthi den täppan med  O  noterat,
      fins folio 18,                                              tunno1/2.
                                                                                         #


#   Höö dher sammestedhes,                                las  1 1/2.
      En åkertegh fins folio 18 med 10 noterat,  tunno9/16.

5.  Oluff Hansson i Öffwersättra, eger och
      wthi förbemälte by, spansäde                              6 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                            tunnor  3 3/4.
B.  Det andra åhret,                                      tunnor  2 1/2.
A.  Höö aff en stor engh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35 ,           lass  5.

6.  Anderss Jöransson ibidem, eger och uthi
      förbemelte by,                                    spansäde  6.
A.  Wthsäde det ena åhret,                          tunnor  3 5/8.
B.  Det andra åhret,                                     tunnor  2 5/16.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,          lass  4.
29. Höö aff en hårdwals ängh,                         lass  6.
      Åker dher sammestädhes,                     tunno11/32.

      Erick Knutzon i Nääss fins folio 23
      under nummero 8, ägher höö aff en skarp hård-
      walz äng, fins folio 18 med 17 noterat,                             lass  3.
      Noch höö af en ängestäppa, fins folio 20 med 29 noterat,  las  6.
      Åker dher sammestädhes,                                            tunno11/32.

7.  Mårthen Erichsson ibidem, eger och uthi
      förbemälte by med sine bytesmän,           spansäde  13 1/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                tunnor  7 25/32.
B.  Det andra åhret,                                           tunnor  5 5/16.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat, folio 35,                 lass  6.
W.  En åkerwret, fins folio 20,                            tunnor  1 9/16.
20. Höö aff en hårdwals ängh, finss folio 20,            lass  5.
      Åker dher sammestädes,                               tunnor  1 3/16.
      Höö aff en tompt med 7 noterat, fins folio 19,    lass  2.(Flikens innsida:)

      Notarum explicatio.

      Ellian Erichsson Quisslängen, fins
      folio 23, eger uthi förbemälte by,                   spansäde  2 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                      tunnor  1 15/16.
B.  Det andra åhret,                                                 tunno31/32
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 5,                          lass  3.

8.  Matz Staffansson i Öfwersättra, eger och
      uthi förbemälte by,                                           spansäde  5 1/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                         tunnor  3.
B.  Det andra åhret,                                                    tunnor  2 1/16.
A.  Höö aff en stoor ängh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,                           lass  2.
      Eger och en åkertäppa med 22 noterat,                  tunnor  1 5/32.
X.  Höö aff en godh hårdwals ängh, kallas
     Öffuerängen, fins folio 19,                                              las  8.
     Höö aff en myre och hårdwals ängh med
21  noterat,                                                                        lass  4.
      Höö af en tompt med 8 noterat, fins folio 20,                lass  2.

9.  Anderss Erichsson ibidem, eger och uthi
      förbemälte by med sine bytesmän,                        spansäde  10 1/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                             tunnor  5 15/16.
B.  Det andra åhret,                                                        tunnor  3 15/16.
A.  Höö aff en stoor ängh som kallas Lång-
      hagen, fins afrijtat och describerat folio 35,                    lass  4.
      Åker aff dhen tegen med 9 noterat, fins folio 18,        tunno7/8.
      Höö af dhen ängesstäppan med F noterat, fins folio 18,  lass  4.

      Matz Knutzsson i Ladegierdet, fins folio 22.
      Hafwer bygt sigh uthur båålbyn och uthi sin
      engh och eger uthi förbemälte by,                           spansäde  4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                               tunnor  2 9/32.
B.  Det andra åhret,                                                          tunnor  1 9/16.
A.  Höö aff en stoor ängh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,                                lass  3.
Y.  Höö aff en hårdwals äng, kallas Öfuer-
      ängan, fins folio 19,                                                          las  8.


5.  Höö af en hårdwals äng, kallas Storsueden,                       las  2.

10. Mårten Andersson i Öfwersättra,
      eger uthi förbemälte by,                                         spansäde  4 3/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                              tunnor  2 25/32.
B.  Det andra åhret,                                                         tunnor  1 27/32.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,                              lass  3 lass.
26. Höö aff en hårdwals ängh, fins folio 18,                         lass  8.
Å.  Höö aff en hårdwals ängh,                                             lass  4.
      Åker der sammestädhes,                                          tunno1/4.
      Höö uthi dhen tächten med L noterat, fins folio 18,         las  2.
      Åker dher sammestädhes,                                        tunno1/2.
      Åker uthi dhen hårdwalz ängen med 26 noterat,                   21/32.

11. Matz Jönsson ibidem, eger och uthi
      förbemelte by,                                                      spansäde 11 1/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                            tunnor  6 7/16.
B.  Det andra åhret,                                                       tunnor  4 3/8.
A.  Höö aff en stoor ängh som kallas Långhagen,
      finss affrijtat och describerat folio 35,                           lass  5.
Ä.  Höö aff en hårdwals ängh,                                           lass  8.
Ö.  Noch höö af en ängestäppa,                                        lass  4.
2.  Höö aff en ängestäppa,                                                lass  3.
      Höö uthi tächten med L noterat, fins folio 18,              lass  7.
      Åker dher sammestädes,                                        tunno13/32.
      Höö af en lijthen tompt med 11 noterat, fins folio 19,   las  1/2.

      Anderss Oluffsson i Ståckebro, fins folio 17.
      Hafwer bygt sig uthur båålbyn och uthi sin
      ängh, eger och uthi förbemälte by med sine
      bytesmän,                                                          spansäde  18.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                         tunnor  10 1/16.
B.  Det andra åhret,                                                    tunnor  7 1/2.
A.  Höö aff en stoor ängh som kallas Långhagen,
      finss affrijtat och describerat folio 35,                         lass  1 1/2.
      En åkerwret medh 3 noterat,                                 tunnor  1 5/16.
      Förbemälte wret fins folio 18.
11. En åkerwret, fins folio 19,                                     tunnor  2 19/32.
13. Höö aff en hårdwals äng,                                            las  6.
      Åker dher sammestädhes,                                     tunno29/32.

12. Larss Pedersson i Öfwersättra, eger och
      uthi förbemälte by med sine bytesmän,              spansäde  8.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                          tunnor  4 19/32.
B.  Det andra åhret,                                                    tunnor  3 1/8.
A.  Höö aff en äng som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,                         lass  1 1/2.
      En åkerwret med 4 noterat,                                  tunno15/16.
      Höö af en hårdwals äng kallas Storsue-
      dhen medh 5 noterat,                                                lass  4.


(Kartsidan:)

(Rubrik:)
Skiädwe sochn.


      Notarum explicatio.

      Åker aff dhen tegen med 9 noterat, fins folio 18,   tunno7/16.
12. Höö aff  Elfuetäppan, fins folio 18,                             lass  3.
      Åker der sammestädes,                                        tunno3/4.
      En åkerwret med 19 noterat,                                tunnor  1 13/32.
      Höö af en tompt med 12 noterat, fins folio 19,            las  1 1/2.

      Anderss Matzssonn i Tomptebo, fins folio 15,
      eger uthi förbemälte by,                                   spansäde  6.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                        tunnor  3 19/32.
B.  Det andra åhret,                                                   tunnor  2 11/32.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen, fins
      affrijtat och describerat folio 35,                               lass  4.
      Höö aff Storsueden med 5 noterat,                           lass  2.

      Matz Larsson i Yllingzboda, fins folio      .
      Eger och uthi förbemälte by,                           spansäde  1 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                       tunnor  7 1/8.
B.  Det andra åhret,                                                  tunno19/32.
18. Höö aff en ängesteppa, fins folio 20,                         las  3.

      Matz Mårtensson i Yttersättra, fins folio 22 un-
      dher nummero 4, äger en åkerwret med 23 noterat, tunno9/16.

Uthi den tomten med 24 noterat, äge
desse effterskrifne höö alla tillhopa             6 lass,
och fins samme tompt folio                        19.
Lars Pedhersson äger af samme tompt höö, 2 lass.
Andherss Erickson ibidhem Öffuersättra, äger
och höö aff samme tompt,                         1 7/8  las.
Olof Mechelsson ibidhem, äger och höö af sama
tompt                                                        1 lass.
Johan Mårtensson ibidem, äger och höö aff samma ängh
med 24 noterat,                                        1 1/8 lass.

(Karttext:)
Hårdwalz ängh, kallas Storsueden.
Hårdwals ängh.
Myre-wall.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.