U1:18


(Rubrik:)
Wäster Dalarna, Floda sochn, Biörbo.

(Överst på sidan:)
Wäster Dalarna, Floda soche<>, 4<> ark.         <     >.

(Sidan saknar karta och beskrivning:)