U1:182


(Rubrik:)
Sätters lähn.


      Notarum explicatio.

4.  Höö aff en skarp myra och hårdwåldz
      engh, kallas Troffast enghan                        lass  16.
5.  Noch höö aff en ängiesstäppa,                     lass  3.
6.  Noch höö aff en hårdwåldz engh,                 lass  4.
60. Noch höö aff en hård och myrewalsäng till,  lass  6.
      Åker dher sammestädes,                        tunno11/32.

7.  Wnge Matz Hansson i Yttersättra, eger och
      uthi förbemälte by med sine bytesmän, spansäd  9 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                          tunnor  4 1/2.
B.  Det andra åhret,                                     tunnor  2 15/16.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,           lass  6.
7.  Höö aff en myrewåldz teg som kallas
      Nyängen,                                                   lass  6.
22. Noch hö aff en myrewåldz engh,                 lass  1.
      En åkerwreet med 9 noterat,                 tunno25/32.  
      Noch höö aff änges täppa med 61 noterat,  las  2.
      Noch äger han helparten aff dhen åkertäp-
      pan med  Q noterat,                              tunno11/32.

8.  Erich Knutzsson i Nääss hafwer och
      bygt sigh uthur båålbyn i Yttersättra
      och in uthi sin ängh, eger och förbemälte by
      med sine bytesmän,                           spansäde  4 3/8.
A.  Wthsäde det ena åhret,                         tunnor  2 1/16.
B.  Det andra åhret,                                    tunnor  1 3/8.
10. Höö aff en hårdwåldz engh,                       lass  6.
11. Noch höö aff en myrewåldz engh,              lass  4.
      Noch höö aff en ängestäppa med 12 noterat,    1 lass.
13. Eger och höö aff en änghesfiell,                  lass  1/2.
      Åker uthi den ängen med 11 noterat,    tunno15/32.
      Noch en åkertegh med 62 noterat,        tunno19/32.
      Noch äger han höö aff dhen ängen med 66 noterat,  lass  1/2.
      Höö af en skarp hårdwalz äng fins folio 18 med 17 no-
      terat,                                                          las  3.
      Noch höö af en ängestäppa, fins och folio 20 med 29 noterat,  lass  6.
      Åker dher sammestädes,                      tunno11/32.

      Wnge Erich Mårtensson i Yttersättra,
      eger och uthi förbemälte by,              spansäd  3 3/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                        tunnor  1 27/32.
B.  Det andra åhret,                                   tunnor  1 3/16.
14. Höö aff en myrewåldz engh,                     lass  3.
      Eger och uthi den ängen med 15 noterat,   lass  1/2.
      Noch höö aff några ängfiäller i Högsweden
      med 16 noterat,                                        lass  2.
      Åker aff samma teeger,                        tunno7/32.


9.  Elian Erichsson i Quislängen hafwer
      ochsä bygt sigh uthur båålbyn i Yttersät-
      tra och in uthi sin ängh och eger uthi
      förbemälte by,                                    spansäde  4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                           tunnor  1 7/8.
B.  Det andra åhret,                                      tunnor  1 1/4.
A.  Höö aff en stoor ängh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,            lass  3.
      En åker wreet med 17 noterat,                           1 tunnor.
      Nåch åker uthi en wreet med 18 noterat, tunno9/32.
      Höö der sammastädes,                                lass  3 lass.
19. Noch höö aff en täppa som kallas Alder-
      myran,                                                         lass  3 lass.
      Åker der sammastädes,                           tunno15/16.
      Noch höö aff en hårdwåldz täppa
      med 20 noterat,                                           lass  4.
      Noch aff den ängiesstäppa med 21 noterat,
      höö till,                                                        lass  1.
22.  Noch höö aff en myrewåldz engh,                lass  2 1/2.
      Noch äger han höö aff dhen ängen med Ö noterat, lass  1.

10. Larss Jöransson i Ladegierdett hafwer
      ochså bygt sigh uthur bååhlbyn in
      uthi sin tächt, eger och uthi förbemälte by,
      spansäde                                                            3 1/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                           tunnor  1 19/32.
B.  Det andra åhret,                                      tunnor  1.
23. Höö aff en hårdwåldz tächt,                         lass  50.
      Åker uthi samma tächt,                            tunnor  3 31/32.
24. Höö aff myre och hårdwåldz engh,               lass  2.
25. Noch höö aff en lijten ängies fiäll,                 lass  1/8.
26. Noch höö aff en hårdwåldz engh,                 lass  3 1/2.

11. Matz Knutzsson ibidem, hafwer ochså
      bygt sigh uthur båhlbyn och in sin ängh
      och eger uthi förbemälte by med sine bytes-
      män,                                                     spansäde  2 3/4.
A.  Wthsäde deth ena åhret,                           tunnor  1 1/4.
B.  Det andra åhret,                                        tunno13/16.
      Noch höö aff en hårdwåldz eng med 49 noterat,  lass  3.
      Noch höö aff en ängiessfiäll med 27 noterat,        lass 1.
52. Noch höö aff en ängiesstäppa med     noterat,     lass  3/4.
      Noch höö aff en hårdwals täckt med 28 no-
      terat,                                                                   lass  4.