U1:188


(Rubrik:)
Sätters lähn.


      Notarum explicatio.

      Höö aff en tompt med P noterat,                                 las  3.
      Noch ägher han utsäde i den åkren som finns
      affrijtat och describerad folio 28 med 26 noterat,  tunnor  1 3/32.
      Höö af gerdesslinderna,                                              lass  2 1/4.

5.  Matz Matzon ibidem, äger
      och uthi förbemälte by,                                      spansäde  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                                            tunnor  2 9/32.
B.  Det andra åhret,                                                    tunnor  1 31/32.
C.  Höö uthi Smemyran,                                                   las  1 3/16.
      Höö uthi en hårdwalz täckt med Q noterat,                       8.
      Åker der sammestädes,                                        tunnor  2 21/32.
R.  Noch höö aff en hårdwals täckt,                                 las  6.
      Åker der sammestädes,                                       tunno9/16.
S.  Noch höö aff en ängesstappa1,  
                                lass  4.
      Åker dher sammestädes,                                      tunno5/16.
T.  Noch höö aff en ängesstäppa,                                   lass  2.
U.  Höö aff en huusstompt,                                            lass  4.
      Noch ägher han utsäde i dhen åkeren som
      fins afrijtat och describerat folio 28 med 36 noterat,  tunno15/32.
      Höö af gerdeslinderna,                                             lass  1.
      Humblegård med 23 noterat,                               stänger  150.

6.  Anderss Mårtensson ibidem,
      äger och uthi förbemälte by,                             spansäde  9 1/2.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                          tunnor  3 19/32.
B.  Det andra åhret,                                                    tunnor  3 1/8.
C.  Höö uthi Smemyran,                                            tunnor2  1 7/8.
W.  Höö aff en hårdwalsängh,                                          lass  8.
      Noch höö aff en hårdwallsängh med X noterat,          lass  6.
      Åker dher sammestädes,                                       tunno3/16.
Y.  Noch åker uthi en täppa,                                       tunno13/32.
      Höö dher sammestädes,                                            lass  1.
Z.  Noch en åkerwret, finss folio 25,                            tunno5/8.
      Höö der sammestädes,                                              lass  1.
Å.  Noch höö aff en ängesfiell, fins folio 25,                     lass  2.
      Noch en åkerwret, fins folio 25 med Ä noterat,    tunno7/8.
Ö.  Noch en åkerwret, fins folio 25,                            tunno5/8.
IJ.  Höö af en huusstompt, fins folio 25,                             las  1.
      Humblegård till,                                                    stänger  100.
     
Höö af gerdeslinderna,                                                las  1 1/2.
      Utsäde i dhen åkeren som fins afrijtat folio 28
      och ähr med 36 noterat,                                        tunno3/4.

7.  Matz Staffansson ibidem, äger
      och uthi förbemälte by,                                  spannesäde  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                                            tunnor  2 9/32.                
B.  Det andra åhret,                                                    tunnor  1 31/32.
C.  Höö aff Smemyran,                                                     las  1 3/16.
2.  Höö aff en hård och myrewals ängh som fins aff-
      rijtat folio  93 ,                                                             las  6.
3.  Höö af en huusstompt, finss folio 93,                            lass  2.
      Noch höö aff en huusstompt med 4 noterat,                las  1 1/2.
      Höö aff gerdeslinderna,                                              lass  1.
      Äger och utsäde i den åkeren som finss folio
     28 och ähr med 36 noterat,                                     tunno15/32.


8.  Anderss Matzon ibidem, äger och uthi
      förbemälte by,                                                   spansäde  11.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                           tunnor  4 3/16.
B.  Det andra åhret,                                                     tunnor  3 5/8.
C.  Höö uti Smemyran,                                                    lass  2 1/4.
5.  Åker uthi en tächt,                                                  tunnor  1 3/32.
      Höö dher sammestädes,                                             lass  3.
6.  Noch höö aff en ängesstäppa, finss folio 25,                 lass  4.
      Åker der sammestädes,                                         tunno5/8.
      Noch höö aff en ängesstäppa, finss och folio 25
      och ähr med 7 noterat,                                               lass  2.
      Noch höö aff några stycken huuss tompter
      som finns affrijtade folio 25 och ähre
       med 8 noterade,                                                       lass  8.
      Höö aff gerdeslinderna,                                              las  2.
      Äger han och utsäde i dhen åkeren som fins
      affrijtat folio 28 och ähr med 36 noterat,               tunno7/8.

9.  Oloff Erichsson ibidem, äger och
      uthi förbemälte by,                                            spansäde  5 1/2.
A.  Utsäde det ena åhret,                                            tunnor  2 3/16.
B.  Det andra åhret,                                                    tunnor  1 13/16.
C.  Höö aff Smemyran,                                                     las  1 1/8.
      Höö aff en ängesstäppa, fins folio 25
      och ähr med 10 noterat,                                             lass  3.
9.  En åkertäppa som och finss folio 25,                       tunno7/16.
      Höö aff gerdeslinderna,                                               las  1/2.
      Äger och utsäde i dhen åkeren som fins affrij-
      tat folio 28 och ähr med 36 noterat,                       tunno7/16.
      Höö af den myre och hårdwals ängen som fins
      folio 25 och ähr med 15 noterat,                                lass  3 1/4.
24. Humblegårdh till,                                                  stänger  200.

17.  En bethesshaga, kommer hustru Su-
      sanna prestänckan i Quista, fins folio 83.
      En åkertegh kommer caplanen til, som fins
      folio 25 och ähr med 18 noterat,                          tunno11/16.
10. En åker tegh som finss och folio 25
      kommer klåckaren till och ähr med 19 noterat,    tunno11/16.
      En onyttigh myra finss affrijtatt folio 25
      och ähr med 20 noterat.

      Till förbemälte by ähr skogh til wed och
      gerdzle litet. Mulebete och litet. Timber,
      näffuer och löffskogh intet på bysens äger,
      utan på Store Ålmeningen 2 mil wägh ifrån
      bålbyn. Quarn och sågh intet. Fijskewatn
      intet.

______________
1Fel för ängesstäppa.

2Fel för lass?
3Tillskrivit med blyerts.