U1:190-1


(Rubrik:)
Skiädwe sochn,  Sätters lähn.


      Notarum explicatio.
#
      Åker uthi samma täckt,                         tunno13/32.
5.   Noch höö aff en ängessfiell,                       lass  1 1/2.
      Åker der sammestedes,                         tunno15/32.
6.   Noch en åkerwret,                                tunnor  1 1/32.
      Höö af en ängesstäppa, fins affrijtat folio 131
      och ähr med 32 noterat,                              lass  2.
      Åker der sammestedes,                          tunno7/8.
      Noch höö af en ängess täppa, finss affrijtat
      folio131 och ähr med 33 noterat,                 lass  2.
      Åker dher sammestädes,                        tunno5/16.
      Humblegårdh til,                                    stänger  200.


      Notarum explicatio.

8.  Erick Andersson ibidem äger och med
      sine bythessmen uthi förbemälte by,    spannesäde  12.
P.  Utsäde dhet ena åhret,                                tunnor  5 51/64.
Q.R. Det andra åhret,                                       tunnor  6 5/32.
7.  Höö af hård och myrewals ängh,                      lass  10.
      Åker dher sammestädes,                            tunnor  2 5/16.
      En åkertegh med 8 noterat,                        tunnor  1 5/16.
      Höö dher sammestädes,                                 lass  1/4.
9.  Noch höö aff några ängessfieller,                     lass  1.
      En åkertegh med 10 noterat,                      tunno27/32.
      Humblegård til,                                          stänger  80.
34. Höö af en hårdwalsängh, fins folio 131,            lass  2.
      En åkertäppa med 35 noterat, fins och folio 131,     13/32 tunnor.
      En åkertegh med 39 noterat,                      tunno1/16.
      Höö aff en tompt med 40 noterat,                    lass  1.

9.  Jöran Andersson ibidem äger och
      med sine bytessmen uthi förbemälte by,    spansäde  9.
P.  Utsäde det ena åhret,                                   tunnor  4 21/64.
Q.R. Det andra åhret,                                       tunnor  4 19/32.
      Höö aff några ängesfieller med 11 noterat,       lass  6 1/2.


      Notarum explicatio.

      En åkertegh med 12 noterat,                       tunnor  1 1/32.

10. Erich Matsson ibidem äger och med
      sine bytesmen uthi förbemälte by,            spansäde  9.
P.  Utsäde det ena åhret,                                   tunnor  4 21/64.
Q.R. Det andra åhret,                                       tunnor  4 19/32.
      Höö aff några ängessfieller med 13 noterat,     lass  9.
      Åkerteger med 14 noterat,                          tunnor  1 7/8.

11. Jon Oloffsson ibidem äger och
      med sina bytessmen uthi förbemälte by,  spansäde  5.
P.  Utsäde det ena åhret,                                  tunnor  2 13/32.
Q.R. Det andra åhret,                                       tunnor  2 9/16.
      Höö aff en ängesfiell med 15 noterat,               lass  1.  
      Noch höö aff en ängessfiell med 25 noterat,    lass  1.
      Åker aff samma ängessfiell,                         tunno5/32.

(Karttext:)
Kyrkeebyss äger.
Dale elffuen.
Ler iord.
Sandh iord.
Ler iord.
Ler iordh.
Sand iordh.
Sandh jord.
Ler iordh.
Lerjordh.
Leriordh.
Ler jord.
Ler jordh.
Leriord.
Sand jord.
Ler iordh.
Leriord.
Leriordh.
Leriordh.
Sand jordh.
Ler jordh.
Ler jordh.
Forsa ägher.
Forsa ägher.
Ler jordh.
Leriordh.
Ler iordh.
Leriordh.
Ler iordh.
Leriord.
Ler jord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Tillskrivit med blyerts.