U1:192


      Notarum

38. Höö aff en tompt, fins folio 28,                     lass  1.

12. Anderss Ericksson ibidem, haffwer
      bygt sigh utur båhlbyn och uthi sin täckt 
      och kallas nu der han boor Hysshyttan
      och äger med sine bytessmen uthi förbemälte
      bålby nemligen Landa, som fins affrijtat folio 28
      med sina äger till,                                  spansäde  3.
P.  Utsäde det ena åhret,                                tunnor  1 7/16.
Q.R. Det andra åhret,                                    tunnor  1 17/32.
16. Höö aff en hårdwals ängh, finss folio 28,       lass  4.
      Åker dher sammestädes,                           tunna  1.
      Noch höö aff en skarp hårdwals ängh, fins
      och folio 28 och ähr med 17 noterat,            lass  2.
      Noch höö aff en ängessfiell, fins och folio 28
      och ähr med 18 noterat,                                lass  3.
      Åker dher sammestädes,                          tunno13/32.
      Noch en lijthen åkerfiell, fines folio 28 och ähr
      med 19 noterat,                                       tunno1/16.
      Noch höö aff en ängesfiell med 20 noterat, fins
      och folio 28,                                                lass  1/2.
21. Noch höö aff en hård och myrewals ängh,    lass  10.
      Åker der sammestädes,                           tunnor  4 1/32.

13. Matss Pedersson i Landa, äger och
      uthi förbemälte by med sina bytessmen, spansäde  5.
P.  Utsäde det ena åhret,                                 tunnor  1 7/16.
Q.R. Det andra åhret,                                      tunnor  1 17/32.
      En åkertegh med 22 noterat, fins folio 28,  tunno3/4.


      Explicatio.

      En ängessfiell med 23 noterat, fins folio 28,    lass  1.
42. Höö aff en tompt, fins folio 121,                      lass  1.

      Matz Larsson i Forsa, fins folio 30.
      Äger och uthi förbemälte Landa by som fins
      arijtat2 folio 28,                                   spannesäde  3.
P.  Utsäde det ena åhret,                                  tunnor  1 7/16.
Q.R. Det andra åhret,                                      tunnor  1 17/32.
26. Höö aff en myra och hårdwals ängh,               lass  6.

      Simon Andersson i Kyrkiebyn,
      fins folio 26 äger och uthi förbemälte Landa by
      som fins folio 28,                                   spansäde  4.
P.  Utsäde det ena åhret,                                 tunnor  1 58/64.
Q.R. Det andra åhret,                                      tunnor  2 1/32.     

27. Höö aff en skarp hårdwals ängh med myra
      beblandat, kommer pastori Laj til,                 lass  8.
28. Höö aff en hårdwals äng, kommer Andess3 
      Persson i Hysshyttan till, fins i Bofierdingen
      folio 20,                                                       lass  1.
29. Höö aff en myra och hårdwals ängh, kom-
      mer Anderss Jönssens mantal til i Upbo
      i Utanskogzfierdingen,                                  lass  3.
      Åkerteger med 36 noterade, komma Kyrke-
      byn til som fins folio 25,                           tunnor  1 1/4.
37. En åkertegh fins folio 28, kommer Forssa by til
      huilken fins folio 30, innehåller all tilhopa,  tunnor  1.


      Till förbemälte by ähr skogh til wed och gerdzle litet.
      Mulebete och litet. Timber, näfuer och löffskogh
      intet utan på Stora Ålmeningen 2 mil ifrån byn.
      Quarn och sågh intet. Fijske i elffuen.

(Karttext:)
Ler iord.
Grundh leriordh.
Leriordh.
Ler iordh.
Lera.
Ler iordh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Tillskrivit med blyerts.
2Fel för afrijtat.
3Fel för Anderss?