U1:193-4


(Rubrik:)
Skiädwe sochn,  Sätters lähn.


      Notarum explicatio.

      Wthj Forssa by boo och äga
      desse effterskriffne mantal och äga
      alla tilhopa,                                               spansäde  89.
A.  Utsäde det ena åhret alla tilhopa,                  tunnor  69 1/4.
B.  Det andra åhret alla tillhopa,                         tunnor  28 7/16.
C.  Noch utsäde til samma åhrs säde,                 tunnor  10.
D.  Noch utsäde till samma åhrs säde,                 tunnor  3 3/4.
      Äger en fäbodwall, paginering 270 noterat nummero 61.

      Specialis explicatio.
1.   Erick Oloffzon ibidem, äger medh
      sina bythesmen  uthi förbemälte by,           spansäde  14.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                  tunnor  11 3/32.
B.C.D. Det andra åhret,                                      tunnor  6 9/16.
E.  Åker uthi en wret,                                          tunnor  3 1/8.
      Höö der sammestädes,                                        las  3.
F.  Noch höö aff en ängestäppa,                               lass  1.

2.  Meckel Matsson ibidem, äger och
      med sina bytesmen uthi förbemälte by,       spansäde  6 3/8.
A.  Utsäde det ena åhret,                                     tunnor  4 7/8.
B.C.D. Det andra åhret,                                      tunnor  3 9/32.
G.  Åker uthi en wret,                                          tunnor  2 9/16.
      Höö der sammestädes,                                       lass  2.


      Notarum explicatio.

3.  Simon Jonsson ibidem, äger och
      med sina bytessmen uthi förbemälte by,      spansäde  10 7/8.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                    tunnor  8 13/32.
B.C.D. Det andra åhret,                                       tunnor  6 1/2.


      Notarum.

4.  Nilss Jöransson ibidem, äger och med
      sina bytessmen uthi förbemälte by,              spansäde  13 1/2.
A.  Uthi det ena åhret,                                          tunnor  10 13/32.
B.C.D. Det andra åhret,                                       tunnor  6 1/2.
H.  Åker uthi en wret,                                          tunnor  2 13/16.
      Höö der sammestädes,                                       lass  1.
U.  En åkertegh,                                                   tunno7/16.
      Höö dher sammestädes,                                      lass  1/2.


      Explicatio.

5.  Nilss Ericksson ibidem, äger och medh
      sina bythesmen uthi förbemälte by,             spansäde  8.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                   tunnor  6 7/32.
B.C.D. Det andra åhret,                                      tunnor  3 3/4.
I.   Åker uthi en wret,                                          tunnor  1 7/8.
      Höö der sammestädes,                                       lass  8.
K.  Noch åker uthi en wret,                                 tunnor  1 1/2.
      Höö der sammestädes,                                       lass  4.

(Karttext:)
Lan-da äger.
Leriord.
Leriord.
Leriord.
Ler jordh.
Ler jordh.
Ler jord.
Leriord.
Ler jord.
Leriordh.
Leriord.
Sand iord.
Dale elffwen.
Ler jord.
Sand jord.
Sand jord.
Sand jord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.