U1:196


(Rubrik:)
Sätters lähn.


Notarum explicatio.

Desse effterskriffne ägha
uthi en stoor skarp hårdwalsängh,
kallass Långehagen huilken fins affrijtat
folio 35 och ähr med A noterat.

Hanss Staffansson i Stacke-
broo, fins folio 17, äger uthi förbemälte
stoora ängh, höö                                        lass  2.

Jöran Ericksson i Stor Sweden,
fins folio 19, äger och höö uthi förbemälte ängh
som finss folio  , och ähr med     noterat,   lass  6.

Matz Hansson i Öffwer Sättra, finss
folio 19 wnder nummero 2, äger och höö
uthi förbemälte ängh,                                lass  8.

Erick Hansson ibidem, äger och
uthi förbemälte ängh som fins folio 35
och ähr med A noterat, höö                      lass  8.

Mårten Nilsson ibidem, finss och
folio 20 under nummero 4, äger och
höö uthi förbemälte ängh,                         las  7.

Jon Pedersson i Muremästare-
boo i Boofierdingen, finss folio 7,
äger och uthi forbemälte ängh, höö           lass  2.

Erick Mårtensson i Ytter Sättra,
finss folio 20 under nummero    , ägher och
höö uthi förbemälte ängh,                         las  4.

Oloff Hansson i Öffwer Sät-
tra, finss folio 20 under nummero 5,
äger och höö uthi förbemälte ängh,           lass  5.

Anderss Jöransson ibidem,
fins och folio 20 under nummero 6,
äger och hö uthi förbemälte ängh,             lass  4.

Mårten Ericksson ibidem, finss
och folio 20 under nummero 7, äger och
höö uthi förbemälte ängh,                         las  6.

Ellian Ericksson i Quisslängen,
fins och folio 20, äger och höö uthi
förbemälte ängh,                                      las  3.

Matz Staffansson i Öffwer
Sättra, fins folio 20 under nummero 8,
äger och höö uthi förbemälte ängh,           las  2.Anderss Ericksson i Öffwer Sät-
tra, fins och folio 20 under nummero 9,
äger och höö uthi förbemälte ängh,           las  4.

Matz Knutzon i Ladegerdet, finss
och folio 20, och äger höö uthi förbemälte
äng,                                                          las  3.

Mårte Andersson i Öffwer
Sättra, fins och folio 20 under
nummero 10, äger och höö uthi förbemälte ängh,  lass  3.

Matz Jönsson ibidem, finss och
folio 20 under nummero 11, äger och höö
uthi förbemälte ängh,                                las  5.

Anderss Oloffsson i Ståckebroo, fins
och folio 20, äger och höö uthi för-
bemälte ängh,                                          lass  1 1/2.

Larss Pedersson i Öffwer Sättra, fins
och folio 20 under nummero 12, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                   las  1 1/2.

Anderss Matzon i Tompteboo,
fins och folio 20, äger och höö uthi
förbemälte ängh,                                      lass  4.

Oloff Jacobsson i Öffwer Sättra,
fins och folio 21 under nummero 13,
äger och höö uthi förbemälte ängh,           lass  3.

Johan Andersson ibidem, finss
och folio 21 under nummero 14, äger och
höö uthi förbemälte ängh,                         las  2.

Matz Mechelsson ibidem, fins
och folio 21 under nummero 15, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                   lass  1.

Johan Mårthensson ibidem, fins
och folio 21 under nummero 17, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                   lass  1.

Christåpher Larsson i Stor Sue-
den, finss och folio 21 under nummero 18,
äger och höö uthi förbemälte ängh,           lass 10.