U1:197-8


(Rubrik:)
Skiädwe sochn,  Sätters lähn.


Notarum explicatio.

Desse effterskriffne uthi Ytter Säthra
ägha och uthi förbemälte Store Långehagen som
ähr med A noterat.
Nilss Amundsson i Ytter Sättra fins folio 22 under
nummero 1, ägher och höö uthi förbemälte ängh           lass  4.
Matz Mårtensson ibidem, fins och folio 22
unnder nummero 4, ägher och höö uthi förbemälte ängh,      2 lass.
Gamle Erick Mårthensson ibidhem, fins och folio 22
och äger höö uthi förbemälte ängh,                                lass  3.
Påwel Oloffsson i Nyängen, fins och folio 22
under nummro 6, äger och höö uthi forbemälte1 ängh,     las  1.
Unge Matz Hansson ibidhem, fins och folio 23
under nummero 7, äger och höö uthi förbemälte ängh,    lass  6.
Ellian Ericksson i Quisslängen, fins och folio 23
under nummero 9, äger och höö uthi förbemälte ängh,    lass  3.
Anderss Erichsson i Tyskeboo, fins folio 23                            1.
under nummero 15, äger och höö uthi förbemälte ängh,  lass  1.
Peder Nilsson i Stubbe Tächten, fins folio 22
under nummero 16, äger och höö uthi förbemälte ängh,  lass  1 1/2.

Squaltequarnar med B noterat, kommer Öffuer Sättra
till som finss folio 19 i Sätherbyggefierdingen.

(Karttext:)
Tuna sochnz änger möta her emot.
Quarnar.
Oossfors.
Dale elffuen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för förbemälte.