U1:200


Effterskeffne byar ähre uthi Skiädwe sochen
i Säters lähn och Nybärgzfiärdingen belägne och affmäte
                         anno
                         1647.


Årresta ängiar,                  folio  2.
Smedzboo,                       folio  3.
Äfreckzhyttan,                 folio  6.
Giutherehyttan,                  folio  8.
Nybärget,                         folio  9.
Noch Nybärget,                folio 10.