U1:208



      Notarum explicatio.

      Oluff Larsson påå Nybärgiet som fins
      describerat folio 11, ägher och en hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat folio 9 medh 4 noterat,                           las  5.
      Hans Andersson ibidem som fins och describerat
      folio 11, ägher och en änghes fiäll medh 5 noterat,  las 2 1/2.
7.  Hans Jöransson på Nybärgiet, äger och
      enn hårdewalz tächt, fins afritat folio 9, höö             las  15.
      Åker der sammastädes medh 7 noterat,             tunner  3 1/4.
      Men förbemälte Hans Jöransson fins describerat folio 12.

      Till förbemälte hemman som finnas afritade folio 9, ähr
      skogh och mulebethee till nötorfftan. Timber, näfuer
      och löfskogh ingen, uthan på Storee Ålmenningen
      treefierdingz wägh ifrån båhlbyn. Gådt fijskewatnn
      uthi Klingen, såsom och uthi Damsiön. Sqwälteqwarn
      på uthmarckan som går hööst och wåår. Sågh ingen.