U1:209


(Rubrik:)
Säters sochen.

(Karttext:)
Här möther skogh, bärgh och uthmark påå denna sidhan.
Elack slogh myra.
Leriordh.
Leriordh.
Här möther bärgh, skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Leriordh.
Leriordh öfuer alt.
Leriordh öfuer alt.
Leriordh öfuer alt.
Kallas Klingen.
Ler   iordh.
Här möther Oluff Larssons ägor påå Nybärgiet.
Leriordh öfuer alt.
Leriordh öfuer alt.
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Lissle siönn.
Här möther bärgh, skogh och uthmarck.
Leriordh.
Här möther skogh och uthmark påå denna sidhan.